waterfalls indoor

OM
Helt grønn


Klima og miljø er unge mellom 15-25 år i Norge sin største hjertesak.

Men hva gjør egentlig norske bedrifter på området? Er omstillingen i gang?

Skjer det fort nok? Ønsker de miljøengasjerte studenter velkommen som arbeidstakere?

Helt grønn festivalen brenner for å skape en møteplass mellom NTNU studenter, næringsliv og forskere hvor bærekraft står på dagsorden.

Du er hjertelig velkommen til Trondheim 21.09.2022 for å delta.

Arrangør: Samarbeidsforum – et aktivt samarbeid mellom norsk industri, offentlig forvaltning og NTNU Fakultet for naturvitenskap.